OM FÖRETAGET

Fidelity Systems är ett privatägt konsultföretag placerat i Göteborg. Vi utför avancerade tekniska tjänster åt framstående företag inom svensk industri. Arbetet som utförs är helhetsåtaganden och inkluderar såväl förstudier och analyser som design, konstruktion samt integration och verifiering. Vi utvecklar både mjukvara och hårdvara och är verksamma inom följande affärsområden:

Fidelity Systems erbjuder ett komplett utbud av kvalificerade tekniska konsulttjänster inom hård- och mjukvara för inbyggda system. Förutom realtidsprogrammering och hårdvarukonstruktion åtar vi oss uppdrag inom systemutveckling. Vi är ute hos våra kunder som konsulter/expertstöd eller utför helhetsåtaganden.